Autor: Maria Hulber

Încerc să găsesc un strop de inspiraţie creatoare, după o săptămână de muncă infernală, pentru a pune în text un soi de bref portret desprins din modelul celebrelor fiziologii ale secolului al XIX-lea. Fiziologia literară era un gen de proză scurtă în care se înfăţişa într-o manieră comică, adesea caricaturală, un tip reprezentativ al unei categorii sociale sau o instituţie caracteristică a epocii.
,,Dar întâi să ne înţălegem”, după cum scria Mihail Kogălniceanu într-un text din 1844. Ştiu deja că rezultatul nu va fi nici fiziologie, nici pamflet, ci o pastişă în genul unor opere celebre, de la Mihail Kogălniceanu până la onomastica lui Mircea Horia Simionescu şi Jurnalul fericirii al lui N. Steinhardt.

Aşadar, fiziologia parazitului internautic… Pentru cei care ştiu. La naştere, infim, vâscos, dramatic, inutil. Se încheagă aparent greu, din consoane şi vocale, preferă lichidele şi laringalele, dar nu-l bagă nimeni în seamă. În copilărie nu stă locului şi cutreieră anonim bloguri, îşi plimbă ţanţoş morfemele moţate pe toate cărările internetului şi face pe sfiosul. Apoi se umflă şi se extinde. Se revarsă până la explozia lui şi exasperarea noastră. Mai cade uneori de pe bloguri, dar îşi oblojeşte fonemele şi se întoarce să mai inscripţioneze câte o rupestră. E mândru! E underground, sălăşluieşte în spaţii ascunse de vederea noastră! Nu-şi dezvăluie numele, nu-i vezi ,,chipul”, doar măştile lexicale histrionice, pseudonime multiplicate la nesfârşit, fără număr, fără număr, de nici el nu mai ştie ce l-a apucat. Înveninat, dar nu şi veninos. Nu scrie la ,,suprafaţă”. N-are idei, nu creează, ci mimează sau copiază. Invadează mai ales seara şi noaptea, nu şi ziua, când doarme dus şi visează caşcaval. Şobolan. Iese pe furiş din ascunzători, fură, lasă… peste tot şi fuge iar în obscuritatea minţii lui. Care minte???
I se potrivesc de minune faimoasele cuvinte ale lui Nicolae Steinhardt (cunoscătorii ştiu despre cine, despre ce vorbea marele om de cultură în fragmentul respectiv; acum se arată că şi alte aspecte ale vieţii actuale se pot aşeza sub semnul acestor cuvinte acuzatoare): ,,Răzbunător. Mic. Împuţit. Mahalagesc. Pizmaş. Credincios al treimii: ură, bănuială, invidie.”

Aş mai broda mult şi bine pe marginea fiziologiei parazitului internautic, dar, după această eliberare de amărăciune, mă grăbesc spre casă… Promit să compensez cât de curând lipsa de romantism din textul de mai sus, cu reveniri la marile valori ale culturii noastre.

Publicat în 24 ianuarie 2009.

Reclame