În proza actuală, biograficul ocupă un loc privilegiat pe canavaua ficţiunii literare. Crâmpeie de viaţă trăită nemijlocit se transfigurează într-un univers insolit şi, adesea, misterios, care se cere decodat cu alte mijloace decât cele ale naraţiunii factuale. Izvorât din efervescenţa unei experienţe dramatice reale, romanul lui Sahar Delijani, Copiii arborelui de jacaranda, este una dintre acele cărţi cu o semiotică aparte, ce invită la lecturi adiacente pentru o necesară iniţiere în datele identitare ale unei lumi îndepărtate. Receptat mai întâi ca saga unei familii spirituale, extinse, îşi revelează treptat celelalte dimensiuni: valoarea documentară, forţa de a evoca amploarea şi consecinţele represiunii, poezia iubirii şi contradicţiile unei lumi scindate. Dincolo de toate acestea, se zăreşte o constelaţie de destine individuale, ce se scurg, tăcute, în matca unei istorii sumbre asumate de o întreagă colectivitate.

Citeşte mai mult în revista LaPunkt: Generaţii. Poveştile brăţării din sâmburi de curmală

http://www.lapunkt.ro/2013/07/16/generatii-povestile-bratarii-din-samburi-de-curmala/

Reclame