Proiect multilateral Comenius ,,Learn to Read and Read to Learn”,
aprobat prin Programul ,,Învăţare pe tot parcursul vieţii”,
cu nr. de referinţă: COM-13-PM-873-BH-BG

Perioada de desfăşurare a proiectului: august 2013 – iulie 2015

În proiect sunt implicate şapte şcoli:

 1. Vazrazhdane Secondary Comprehensive School Ruse, Bulgaria (coordonatorul proiectului)
 2. Nuova Direzzione Didattica Vasto, Italia
 3. Lagymanyosi Bardos Lajos Kettannyelvu Altalanos Iskola es Gimnazium Budapesta, Ungaria
 4. Gymnasio Korinou Pierias, Grecia
 5. C.N. ,,Mihai Eminescu” Oradea, România
 6. SKAID Kodaly Zoltan Primary School Salgotarjan, Ungaria
 7. Çankaya Ayten Şaban Diri Ilkokulu, Ankara, Turcia

Obiectivele propuse sunt următoarele:

 • explorarea obiceiurilor de lectură ale elevilor din fiecare ţară parteneră;
 • desfăşurarea unui set de activităţi pentru îmbunătăţirea competenţelor de citire şi de interes pentru lectură;
 • sprijinirea elevilor pentru o mai bună înţelegere a lecturii şi pentru creşterea nivelului lor de alfabetizare funcţională;
 • schimbul de bune practici şi de experienţă între cadrele didactice din ţările partenere;
 • implicarea părinţilor în activităţile şcolare;
 • promovarea în comunitatea locală a obiectivelor proiectului, activităţilor şi rezultatelor obţinute.

            În perioada 22-26 octombrie 2013 a avut loc, în Bulgaria, prima reuniune de lucru, la Vazrazhdane Secondary School din Ruse. Din partea Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” din Oradea au participat coordonatorul pentru România – prof. dr. Maria Hulber, directorul adjunct – prof. dr. Livia Muntean, prof. Magda Botezat şi prof. înv. primar Viorica Porumb.

            S-au stabilit următoarele obiective ale primei reuniuni:

 1. cunoaşterea reprezentanţilor echipelor de proiect din ţările partenere;
 2. alegerea logo-ului proiectului;
 3. discutarea planului de lucru şi distribuirea responsabilităţilor;
 4. dezbatere pe marginea itemilor cuprinşi în chestionarele pentru elevi, părinţi şi bibliotecari;
 5. propuneri pentru îmbunătăţirea planului de lucru.

            În prima zi, prezentările realizate de fiecare echipă de proiect din şcolile partenere au permis o mai bună cunoaştere a instituţiilor de învăţământ şi a interesului pentru lectură din fiecare ţară, dovedit prin activităţi ilustrate pe suport multimedia. În urma discuţiilor şi a votului deschis, a fost ales cel mai reprezentativ logo, propus de Lagymanyosi Bardos Lajos Kettannyelvu Altalanos Iskola es Gimnazium Budapesta, datorită generoasei sale sugestii simbolice şi tematice. Dezbaterea asupra programului de activităţi s-a finalizat cu distribuirea sarcinilor de lucru către toţi partenerii. În luna noiembrie, fiecare şcoală urmează să îşi organizeze propriul colţ Comenius pentru diseminarea materialelor rezultate şi să aplice chestionarele privind interesul pentru lectură al micilor cititori, în vederea realizării unei analize centralizate. Şcolii din Grecia i-a revenit responsabilitatea de a crea website-ul proiectului, iar şcolii noastre aceea de a organiza o bibliotecă virtuală comună, în mai 2014. Ultimele propuneri au vizat programul viitoarei reuniuni de raportare a progresului înregistrat, ce va avea loc cu ocazia mobilităţii din Ungaria, în martie 2014. În continuare, participanţii au fost invitaţi să viziteze şcoala, sălile de clasă şi biblioteca şi să asiste la activităţi de lectură incluse în lecţii de limba engleză şi de limba bulgară desfăşurate la clasele primare.

            În cea de-a doua zi a reuniunii a avut loc o vizită la Inspectoratul Şcolar din Ruse, unde s-au cules primele impresii privitoare la structura organizatorică a sistemului de învăţământ din ţara gazdă. Observarea obiectivelor istorice şi culturale a permis iniţierea în fascinantul spaţiu arhitectonic şi patrimonial al oraşului de pe malul sudic al Dunării: Muzeul de Istorie, Casa Kaliopa, Opera, lăcaşe de cult. Explorarea dimensiunii tradiţionale şi istorice a Bulgariei a culminat, în a  treia zi, cu o scurtă călătorie în capitala medievală a ţării, Veliko Târnovo, şi cu vizitarea vechii cetăţi.

            Mai multe informaţii despre proiect şi prima reuniune pot fi accesate pe website-ul creat de partenerii din Grecia: http://readtolearn.webnode.gr/

            Notă. Acest articol reprezintă în exclusivitate punctul de vedere al autoarei, iar Comisia Europeană şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale nu sunt responsabile cu privire la conţinutul informaţiilor şi la modul în care acestea sunt folosite.

Coordonator,
Prof. dr. Maria Hulber
Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Oradea

Reclame