Author: Maria Hulber –  PhD in PhilologyLearn to Read, Romanian teacher

On the 8th of April 2014, a new activity of the series „Children reading to children” was held at National College „Mihai Eminescu”, included in the international project Comenius “Learn to Read and Read to Learn”, aprouved by Lifelong Learning Programme,  with reference no. COM-13-PM-873-BH-BG. This time, older students from class IX A, coordinated by their head teacher Maria Hulber, read historical stories to children from class II B, Step by Step, coordinated by elementary school teachers Ioana Borza and Ramona Brezovszky. Thought this session, we encouraged dialogue, to challenge their interest for Romanian historical literature, to stimulate children’s imagination and pleasure of reading, to initiate a communication and creativity exercise.
In a warm atmosphere, needed for a reading session, the young ones listened to exciting stories about Romanian rulers’ affairs in the Middle Ages, such as Gelu, Basarab Voivode, Mircea the Great and Stephen the Great. The heated discussions taken place after the reading was finished helped the children choose their favourite ruler. The challenge to imagine a different ending for each story told by the older students proved that narration can be an „opera aperta”, welcoming imagination, creativity and feelings. The two generations had fun interacting though games (such as recognising famous stories, finding new titles for stories).
Finally, the young students appreciated the choosen stories and the interaction they had with the older students.

Read more: http://readtolearn.webnode.gr/news/children-reading-to-children-at-mihai-eminescu-national-college/

(English translation: Cezara Hulber)

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copiii citesc copiilor (2)

DSC_0293În 8 aprilie 2014, la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” s-a desfăşurat o nouă activitate din seria intitulată ,,Copiii citesc copiilor”, inclusă în proiectul multilateral Comenius Learn to Read and Read to Learn. De data aceasta, elevii mai mari, din clasa a IX-a A, coordonaţi de diriginta lor, prof. dr. Maria Hulber, au citit povestiri istorice elevilor din clasa a II-a B, Step by Step, îndrumaţi de doamnele profesoare pentru învăţământul primar, Ioana Borza şi Ramona Brezovszky. Prin această sesiune de lectură ne-am propus să încurajăm dialogul intergeneraţional, să provocăm interesul pentru naraţiunea istorică românească, să stimulăm imaginaţia elevilor şi plăcerea lecturii, să iniţiem un exerciţiu de comunicare şi creativitate.

Într-o atmosferă caldă, destinsă, propice unui veritabil dialog pe calea literaturDSC_0306ii, elevii mai mici au ascultat istorisiri palpitante despre faptele eroice ale domnitorilor români din perioada medievală: Gelu, Basarab Voievod, Mircea cel Mare şi Ştefan cel Mare. Discuţiile antrenante purtate în urma lecturii i-au determinat să-şi aleagă modelul preferat, motivând selecţia prin aprecierea trăsăturilor deosebite ale personajului, ce-l înscriu într-o galerie a eroilor exemplari. Provocarea de a imagina apoi câte un alt final pentru fiecare text citit a generat un florilegiu de sugestii pline de originalitate, care au demonstrat că povestirea poate deveni o ,,opera aperta”, deschisă deopotrivă fluxului afectiv, imaginativ şi creativ. Excelenta relaţionare dintre generaţii a fost însufleţită de un set de metode interactive, bazate pe jocuri de recunoaştere a unor opere din cuprinsul cărora s-au lecturat doar fragmente, precum şi de găsire a unor titluri cât mai potrivite pentru acestea.

În final, elevii mai mici şi-au notat impresiile despre activitate, apreciind mai ales povestirile selectate şi dialogul iniţiat de către colegii lor mai mari.

Articol apărut şi pe website-ul Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” din Oradea:

http://eminescu.rdsor.ro/index.php/proiecte/comenius/30-copiii-citesc-copiilor

Reclame