Autor: prof. dr. Maria Hulber, coordonatorul echipei de proiect din România

,,Nu te simţi niciodată singur printre cărţi. Nu există prezenţe mai prietenoase, lucruri mai în stare să-ţi ţină tovărăşie, şi nu un ceas de călătorie, ci o întreagă viaţă.” (Nicolae Manolescu)

Katerini

Katerini

Iniţiat în 2013 sub auspiciul programelor multilaterale Comenius şi aprobat prin programul Comisiei Europene ,, Învăţare pe toată durata vieţii”, proiectul internaţional ,,Learn to read and read to learn”, la care şcoala noastră este parteneră, s-a dovedit, în timp, o experienţă mult mai ambiţioasă, mai plină de provocări şi de satisfacţii decât se anunţa la început. Proiectul se derulează pe o perioadă de doi ani şcolari, între 2013 şi 2015 şi reuneşte şcoli din Bulgaria, Grecia, Italia, România, Turcia şi Ungaria. Tema sa este lectura şi urmăreşte ca prin schimbul de bune practici didactice între şcolile

participante să se realizeze materiale comune privind metodele recomandate profesorilor şi părinţilor pentru a stimula interesul pentru lectură în rândul micilor cititori, precum şi înţelegerea adecvată a textului literar şi nonliterar.
La începutul celui de-al doilea an de proiect, între 20-25 octombrie 2014, a avut loc în Grecia cea de-a patra reuniune înscrisă în program. Delegaţia şcolii noastre a fost alcătuită din şase membri ai echipei de proiect: doamna director adjunct Enikő Hochhauser, doamnele profesoare Magda Botezat, Adriana Luca, Laura-Teodora Ardelean, Viorica Porumb şi coordonatorul Maria Hulber. Deschiderea oficială a reuniunii

Katerini

Katerini

a fost organizată la sediul Camerei de Comerţ din Katerini, un spaţiu adecvat dezbaterilor de idei şi schimbului de experienţe în domeniul didacticii lecturii, situat la poalele înzăpezite ale Muntelui Olimp. Şcoala noastră a prezentat raportul intermediar de progres, dovedind respectarea obiectivelor comune propuse şi a termenelor stabilite. Activităţile ilustrate prin înregistrări video, fotografii şi un soft educaţional sunt: Clubul de lectură pentru elevii din clasele primare, coordonat de doamna prof. dr. Laura-Teodora Ardelean, dramatizarea unei piese originale, scrisă şi regizată de doamna prof. Monica Dumitraş, spectacolul cu marionete ,,Lectura de la şcoala din pădure”, coordonat de doamna prof. Adriana Luca şi soft-ul educaţional ,,Silogismul”, creat sub coordonarea doamnei prof. Ana Dolhan. Tuturor participanţilor la reuniune li s-au oferit calendare realizate ca produse finale ale activităţii din decembrie 2013, ,,Carnavalul personajelor literare”, coordonată de doamna prof. Adriana Luca. Prin metodele abordate, s-a observat că didactica modernă a lecturii trebuie înţeleasă într-un cadru mult mai generos, transdisciplinar, menit să provoace înţelegerea adecvată a textului şi dimensiunea creativă a tuturor celor implicaţi în actul citirii. În finalul reuniunii de deschidere s-au stabilit strategiile de comunicare şi obiectivele vizate pentru perioada următoare. Data celei de-a cincea reuniuni de proiect a fost fixată de comun acord între 23 – 28 martie 2015, urmând ca evenimentul să aibă loc în România, la Oradea.

Korinos

Korinos

Programul oferit de colegii din Grecia a continuat cu o serie de ateliere de lucru şi asistenţe la lecţii deschise în cele două locaţii ale şcolii partenere Gymnasio High School din Korinos, dar şi la Şcoala Primară nr. 2 din Katerini. Vizitarea bibliotecii, laboratoarelor şi expoziţiilor tematice concepute de elevii şcolii au completat itinerariul oaspeţilor. Delegaţiile au fost întâmpinate şi însoţite de oficialităţi locale cu atribuţii în domeniul educaţiei. Totodată, s-a interacţionat cu toate cadrele didactice ale şcolii organizatoare, într-un fructuos schimb de experienţă didactică şi de impresii. O incitantă lecţie de limba engleză, valorificând elemente de lingvistică comparată, a demonstrat că Grecia nu este doar modelul civilizaţiei universale, ci şi matricea etimologică din care s-a desprins terminologia unitară a disciplinelor consacrate de studiu. Programul a mai inclus demonstraţii privind obiceiurile şi modul autentic de viaţă al grecilor, de la cutumele alimentare, portul şi dansurile populare tradiţionale din nordul ţării, zonă care cuprinde străvechea şi fascinanta Macedonie, până la elementele tipice de antropologie culturală.
În zilele următoare, vizitele de documentare la siturile arheologice din partea de nord a ţării au revelat

Dion

Parcul Arheologic din Dion

urmele adânci ale prestigioasei culturi şi civilizaţii eline, evadate parcă din cărţile de istorie şi mitologie greacă şi aşezate în orizontul apolinic al unui prezent ce-şi redescoperă obârşiile nepieritoare: mormintele regilor macedonieni de la Vergina, Parcul Arheologic şi Muzeul Arheologic din Dion, Muzeul Arheologic din Salonic şi siturile din Larissa. Dimensiunea spirituală actuală a fost explorată la Biserica Sfântului Dimitrie din Salonic şi la mănăstirile de la Meteora. Dincolo de aceste perle arheologice se întinde, cu forţa de seducţie a sirenelor mitologice din mările Greciei, o geografie spectaculoasă, observată în formele ce se ivesc la tot pasul într-un diversitate neobişnuită ce cuprinde, uneori, munte şi mare în acelaşi areal. În habitatul natural protejat din Palaios

Palaios Panteleimonas

Palaios Panteleimonas

Panteleimonas de pe Muntele Olimp a putut fi admirată o explozie de vegetaţie luxuriantă încă pentru luna octombrie, ascunzând în miezul ei specii rare de plante şi animale şi un pitoresc peisaj ce conservă, de secole întregi, locuinţe tradiţionale greceşti.
Pentru a reveni la punctul de pornire, potrivit principiul armoniei şi simetriei greceşti, să reamintim că experienţa echipei noastre a pornit de la lectură. Dar drumurile pe care am păşit au ieşit treptat din cărţi şi s-au contopit cu viaţa însăşi a Greciei, aşa cum numai acolo muntele se scurge în mare, iar istoria milenară erupe în inima prezentului, aducând cu sine incandescenţa ilustrelor sale vestigii.

Notă. Am scris acest articol pentru revista şcolii mele, Ritmuri eminesciene. Este un articol de relatare şi diseminare a celei de-a patra reuniuni a proiectului multilateral Comenius ,,Learn to read and read to learn”. Revista va apărea în 15 ianuarie 2015, cu ocazia unei triple aniversări: Ziua Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” din Oradea, Ziua patronului spiritual al şcolii, scriitorul şi publicistul Mihai Eminescu, şi Ziua Culturii Române.

Paralia

Paralia

Thessaloniki

 

 

 

 

 

 

Korinos

Korinos

Korinos

Korinos

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica Sf. Dimitrie din Salonic

Biserica Sf. Dimitrie din Salonic

Dion

Muzeul Arheologic din Dion

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeul Arheologic din Salonic

 

Casa Memorială Ataturk

Casa Memorială Ataturk

 

 

 

 

 

 

 

Muzeul Arheologic din Salonic

Muzeul Arheologic din Salonic

 

Meteora

Meteora

 

Larissa

Larissa

 

Meteora

Meteora

 

Palaios Panteleimonas

Palaios Panteleimonas

Palaios Panteleimonas

Palaios Panteleimonas

 

Reclame