A cincea reuniune a proiectului multilateral Comenius “Learn to Read and Read to Learn”

afisÎntre 23 – 28 martie 2015, la Oradea va avea loc cea de-a cincea reuniune internaţională din programul de activităţi al proiectului multilateral Comenius Learn to Read and Read to Learn, finanţat de Comisia Europeană prin Lifelong Learning Programme, cu nr. de referinţă COM-13-PM-873-BH-BG. Evenimentul este organizat şi găzduit de şcoala parteneră din România, Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Oradea.
Programul este aprobat pentru o perioadă de doi ani, din 1 august 2013 până în 31 iulie 2015, şi are ca temă stimularea interesului pentru lectură prin activităţi menite să-i apropie pe elevii de toate vârstele de lumea cărţii. O atenţie deosebită se acordă copiilor din clasele primare, astfel încât formarea deprinderii de citit să ţină seama de înţelegerea semnificaţiilor unui text parcurs, literar sau nonliterar.
Luni, 23 martie, echipa de proiect a colegiului din Oradea îi va întâmpina pe cei 25 de oaspeţi care vor alcătui delegaţiile din Ruse (Bulgaria), Korinos – Pieria (Grecia), Budapesta şi Salgotarjan (Ungaria), Vasto (Italia) şi Ankara (Turcia).
În 24 martie, între orele 9:00 şi 13:00, va avea loc deschiderea oficială în sala de conferinţe a Hotelului Continental Forum, moment important pentru schimbul de idei şi bune practici în domeniul didacticii lecturii, precum şi pentru valorificarea progresului observat în urma aplicării proiectului. După-amiaza aceleiaşi zile va fi dedicată unei vizite de documentare la obiectivele de referinţă ale oraşului: vechea cetate a Oradiei, străbătută cândva de meridianul zero; Palatul ,,Vulturul Negru”, cu celebrul pasaj recunoscut pentru splendoarea sa arhitectonică în stil Art Nouveau, unică în această parte a Europei; Turnul Primăriei, spaţiu central de belvedere; Corso-ul orădean. Programul zilei se va încheia la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, cu un moment cultural pregătit de profesorii şi elevii implicaţi în proiect.
Prima parte a zilei de 25 martie va fi alocată exclusiv activităţilor didactice, ilustrate prin secvenţe de lecţii deschise ce acoperă o generoasă arie curriculară, demonstrând că la toate disciplinele de studiu lectura textului reprezintă un exerciţiu decisiv pentru înţelegerea semnificaţiei unui mesaj. Delegaţia internaţională va vizita ambele sedii ale şcolii pentru a observa strategiile de lucru la toate ciclurile de învăţământ specifice sistemului educaţional românesc. În a doua parte a zilei, grupul va fi întâmpinat la Mănăstirea Sfânta Cruce, conform unei tradiţii a proiectului, ce încurajează respectul pentru valorile spirituale din ţara fiecărei instituţii şcolare partenere.
În 26 martie este programată o excursie de documentare al cărei itinerariu marchează câteva puncte culturale, istorice şi geografice emblematice pentru această regiune: Salina Turda, Cluj-Napoca (unde se vor vizita Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Piaţa Unirii, Biserica Sfântul Mihail) şi Băile Felix.
Ultima zi de activităţi, 27 martie, va permite explorarea rarităţilor geologice din străvechea Ţară a Beiuşului. Expediţia la Peştera Meziad, recent reamenajată, va combina arta cu frumuseţea naturii în cel mai spectaculos mod, printr-un recital al interpretei şi compozitoarei Melaz, ce va fi susţinut chiar acolo, în adâncul pământului.
Închiderea reuniunii va avea loc în 28 martie, după discutarea obiectivelor şi asumarea responsabilităţilor de către fiecare delegaţie în vederea pregătirii conferinţei finale din Ankara, Turcia, în perioada 1 – 6 iunie 2015.

Prof. Dr. Maria Hulber,

Coordonatorul echipei de proiect din România

[Disclaimer]

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Reclame