Săptămâna cărţilor deschise

DSC_0062Între 23 – 28 martie 2015, la Oradea a avut loc cea de-a cincea reuniune internaţională din programul de activităţi al proiectului multilateral Comenius Learn to Read and Read to Learn, finanţat de Comisia Europeană prin Lifelong Learning Programme, cu nr. de referinţă COM-13-PM-873-BH-BG. Evenimentul a fost organizat şi găzduit de şcoala parteneră din România, Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Oradea.
Programul este aprobat pentru o perioadă de doi ani, din 1 august 2013 până în 31 iulie 2015, şi are ca temă stimularea interesului pentru lectură prin activităţi menite să-i apropie pe elevii de toate vârstele de lumea cărţii. O atenţie deosebită se acordă copiilor din clasele primare, astfel încât formarea deprinderii de citit să ţină seama de înţelegerea semnificaţiilor unui text parcurs, literar sau nonliterar.
Luni, 23 martie, echipa de proiect a colegiului din Oradea i-a întâmpinat pe cei 24 de oaspeţi care au alcătuit delegaţiile din Ruse (Bulgaria), Korinos – Pieria (Grecia), Budapesta şi Salgotarjan (Ungaria), Vasto (Italia) şi Ankara (Turcia).
În 24 martie, între orele 9:00 şi 13:00, a avut loc deschiderea oficială în sala de conferinţe DSC_0032a Hotelului Continental Forum, moment important pentru schimbul de idei şi bune practici în domeniul didacticii lecturii, precum şi pentru valorificarea progresului observat în urma aplicării proiectului. Ne-au onorat cu prezenţa şi au rostit cuvinte de întâmpinare reprezentanţi ai instituţiilor locale cu atribuţii în domeniul educaţiei: Eduard Florea – Directorul Primăriei din Oradea, Daniela Călinescu – Consilier pentru Afaceri Europene în cadrul Instituţiei Prefectului Bihor şi Ioana Paula Codrean – Inspector şcolar pentru management instituţional. De DSC_0087asemenea, doamna director Elena Cristina Marian şi doamna director adjunct Eniko Hochhauser au subliniat importanţa derulării acestui proiect în şcoala nostră, precum şi generoasele oportunităţi de perfecţionare didactică şi lingvistică oferite cadrelor didactice implicate. Fiecare delegaţie participantă şi-a prezentat raportul de progres, menţionându-se că materialele prezentate se regăsesc şi pe website-ul proiectului, administrat de echipa din Grecia. În aceeaşi zi, după-amiază, oaspeţii au pornit într-o vizită de documentare la obiectivele de referinţă ale oraşului: vechea cetate a Oradiei; Palatul ,,Vulturul Negru”; Turnul Primăriei. Programul zilei s-a încheiat la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, cu un moment cultural pregătit de profesorii şi elevii implicaţi în proiect.
Prima parte a zilei de 25 martie a fost dedicată activităţilor didactice, ilustrate prin secvenţe de lecţii DSC_0146deschise ce au acoperit o generoasă arie curriculară, demonstrând că la toate disciplinele de studiu lectura textului reprezintă un exerciţiu decisiv pentru înţelegerea semnificaţiei unui mesaj. Delegaţia internaţională a vizitat ambele sedii ale şcolii pentru a observa strategiile de lucru la toate ciclurile de învăţământ specifice sistemului educaţional românesc. La şcoala primară au asistat la întâlnirea de dimineaţă, un important moment organizatoric ce deschide zilnic activitatea elevilor de la clasa pregătitoare, precum şi la un atelier de DSC_0168Art-terapie. La ciclul gimnazial şi la cel liceal, echipa de proiect din Oradea a pregătit secvente ilustrative din lecţii deschise, pornind de la lectura creativă a unor tipuri diverse de texte: literare, de logică, de istorie, de matematică distractivă, de artă culinară reflectată în fragmente consacrate din literatura română. În a doua parte a zilei, grupul a fost întâmpinat la Mănăstirea Sfânta Cruce, conform unei tradiţii a proiectului, ce încurajează respectul pentru valorile spirituale din ţara fiecărei instituţii şcolare partenere.
În 26 martie  s-a efectuat excursia de documentare al cărei itinerariu a marcat câteva puncte culturale, DSC_0324istorice şi geografice emblematice pentru această regiune: Salina Turda, Cluj-Napoca (unde s-au vizitat Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Piaţa Unirii, Biserica Sfântul Mihail) şi Băile Felix.
Ultima zi de activităţi, 27 martie, a permis explorarea rarităţilor geologice din străvechea Ţară a Beiuşului. Expediţia la Peştera Meziad, recent reamenajată, a combinat arta cu frumuseţea naturii în cel mai spectaculos mod, printr-un recital al interpretei şi compozitoarei Melaz, ce a fost susţinut DSC_0466chiar acolo, în adâncul pământului. Seara, în pitoreasca şi primitoarea locaţie de la Hanul Pescarilor, cu ocazia cinei festive, membrilor fiecărei delegaţii li s-au înmânat documentele de mobilitate.
Închiderea reuniunii a avut loc în 28 martie, după discutarea obiectivelor şi asumarea responsabilităţilor de către fiecare delegaţie în vederea pregătirii conferinţei finale din Ankara, Turcia, în perioada 1 – 6 iunie 2015.

Notă. Acest articol de diseminare preia şi actualizează informaţiile din textul de prezentare a proiectului, inclus în mapa de presă a coordonatorului.

Prof. dr. Maria Hulber

Coordonatorul echipei de proiect din România

[Disclaimer]
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Reclame