CopertaUn caz aparte îl constituie seria confesivă Drumul crucii de Aurel State. Cartea se încheie sub semnul gidian al punerii în abis, anunţînd că viaţa se va topi în actul scrisului, iar lumea trăită va deveni evocare de pe un munte sacru al suferinţei colective. În 1964, la eliberarea din închisoare, autorul îşi exprimă speranţa de a-şi împlini visul, şi anume de a aşterne pe hîrtie toate experienţele trăite pînă atunci: ,,Toată povestea de pînă acum, însăilată în cîţiva ani din noua existenţă, cu primejdia continuă de a-mi pierde şi acel soi de libertate, s-o urc pe un munte al Taborului. (…) Doamne, fie-mi de folos ca să întocmesc, privindu-i în tabăra de pe muntele Taborului, noua lor carte”. (II, p. 268-269) Saga manuscrisului este înregistrată cu minuţiozitate în dosarele Securităţii, acolo unde ajunsese, de altfel, unul dintre exemplare. Documentele pe care le vom prezenta sînt inserate în Dosarul de urmărire informativă nr. 1547 privind pe ,,Sotir” (Aurel State), inclus, la rîndul lui, în volumul al doilea al Dosarului I 160215. […]

Notă. Aurel State (1921-1983), scriitor, traducător. În anul 1940, după absolvirea Şcolii Normale ,,Carol I” din Cîmpulung, aderă la Mişcarea Legionară. În 1940-1941, urmează cursurile Şcolii Militare pentru Ofiţeri în Rezervă. Din anul 1942 luptă pe frontul sovietic, ca sublocotent în Batalionul I Vînători de Munte. În această perioadă este urmărit informativ de Siguranţa Statului pentru activitatea sa legionară, pe front şi în afara acestuia. În mai 1944 cade prizonier de război în luptele de la Sevastopol. Primeşte o condamnare de 25 de ani muncă silnică şi cunoaşte calvarul lagărelor din U.R.S.S.: Mînăstîrka, Oranki, Simferopol, Vorkuta, Donbas, Stalingrad, Sverdlovsk. […]

Fragmentele de mai sus sunt preluate din cartea ce va ieşi peste câteva ore de sub presa tiparului. Foarte curând, va intra în librării, iar datele consemnate vor putea fi lecturate integral. Deocamdată, pentru citarea celor de aici, rog să se recurgă la sursă prin referinţa: Hulber, Maria, Memorialistica detenţiilor postbelice româneşti. Red.: Otniel-Laurean Vereş. Oradea: Editura Ratio et Revelatio, pp. 57-58

Reclame