Am bucuria de a vă semnala că în nr. 11-12/ 2015 al revistei de cultură Familia a apărut cronica literară la volumul Memorialistica detențiilor postbelice românești, semnată de doamna Liana Cozea. Articolul se intitulează Foamea, Frigul, Frica și poate fi citit la paginile 57-61. În acest ultim număr (dublu!) dintr-un timp aniversar pentru Familia, veți găsi texte valoroase aparținând lui Ioan Moldovan, Traian Ștef, Gheorghe Grigurcu, Alexandru Cistelecan, Marius Miheț și multor altor autori și colaboratori ai revistei.

Reclame