La firul cartii 1La firul cărţii continuă proiectul virtual pe care l-am iniţiat cu mai mult timp în urmă, Doar tu şi cartea. Este titlul unuia dintre textele reunite sub semnul unui demers destul de sfielnic afirmat în spaţiul public, cu întreruperi şi căutări ale celor mai potrivite forme discursive. Deşi am explorat o zonă livrescă destul de eclectică, în miezul preocupărilor s-a situat mereu un gen literar care-şi îndeamnă cititorul la o urgentă şi serioasă lectură, dictată de imperativul păstrării memoriei. În viitor voi avea ocazia să scriu într-un mod mult mai elaborat despre literatura memorialistică a universului concentraţionar din comunismul românesc.

Nu voi ignora însă literatura de ficţiune, cu surprinzătoarele interacţiuni dintre adevărul ficţiunii şi adevărul realităţii ori cu provocările ei stilistice şi structurale, aşa cum bine se observă chiar din primul articol, ce devine, astfel, text şi pretext al continuităţii.

Cele mai relevante scrieri de până acum vor fi transcrise pe acest blog, cu precizarea datei iniţiale de publicare; altele vor fi reluate şi îmbogăţite cu noi sensuri şi interpretări. (M.H.)

Maria Hulber
 
2012: Docteur en Philologie de L’Université ,,Lucian Blaga” de Sibiu, avec une thèse sur les mémoirs de prison. Directeur de thèse: Professeur Universitaire Docteur Ana Selejan
 
1995-1996: Études Postuniversitaires à L’Université de l’Ouest de Timişoara, avec la spécialisation en Littérature roumaine et intertextualité – Dissertation sur L’Idée de Bonheur à N. Steinhardt, sous la direction de Professeur Universitaire Docteur Cornel Ungureanu
 
1990-1995: Études Universitaires à L’Université de l’Ouest de Timişoara, avec la spécialisation en Langue et littérature roumaine – Langue et littérature française – Thèse de licence sur Le Roman Moderne Européen dans la Vision de Tudor Vianu, sous la direction de Professeur Universitaire Docteur Corneliu Nistor
 
1995- à présent: Professeur de Langue et littérature roumaine au Collège National ,,Mihai Eminescu” de Oradea
 
2014-2015, 2015-2016: Collaborateur externe du C.N.E.E. Bucarest (Le Centre National d’Evaluation et d’Examination)
 
De Février 2010: Chercheur accrédité au C.N.S.A.S. Bucarest (Le Conseil National pour L’Étude des Arhives de la Sécurité)
 
De 1er Octobre 2015: Professeur superviseur pour les pratiques pédagogiques des étudiants de l’Université d’Oradea – La Faculté des Lettre
 
2014-2015, 2015-2016: Membre de la Commission d’élaboration des sujets pour l’examen d’admission à S.P.A.P.F. ,,Avram Iancu” Oradea
 
2013-2014: Auteur des sujets pour l’examen d’admission à S.P.A.P.F. ,,Avram Iancu” Oradea
 
2006-2009, 2013-2014: Projets éducatifs à I.S.E. Bucarest (L’Institut des Sciences de l’Education)
 
De 1er Septembre 2012 – Secrétaire du Conseil Consultatif  à ISJ Bihor, pour la discipline Langue et littérature roumaine
 
De 1er Septembre 2012 – Professeur méthodiste ISJ Bihor (pour le processus de l’éducation)
 
1er Août 2013 – 31 Juillet 2015 –  Coordonnateur, pour la Roumanie, du projet multilatéral COMENIUS ,,Learn to Read and Read to Learn”, mis en œuvre par les partenariats européens regroupant des écoles du Bulgarie, Grèce, Hongrie, L’Italy, Roumanie and Turquie.
 
De 1er Septembre 2013 – Coordonnateur-responsable du cercle pédagogique regroupant les écoles secondaires, en particulier les gymnases d’Oradea
 
Juin 2012, Juin 2013, Juin 2014 et Juin 2015 – Professeur chargé de cours pour la formation des enseignants didactiques afin d’obtenir la permanence dans l’éducation
 
2013 – Coordonnateur, en collaboration avec la revue culturelle Familia, de la revue de l’Olympiade internationale de langue,  littérature et spiritualité roumaine Atelier olimpic
 
2009 – Coordonnateur, en collaboration avec la revue culturelle Familia, de la revue de l’Olympiade nationale de langue et de la  littérature roumaine Atelier olimpic
 
Auteur des sujets pour des examens et des concours
 
Auteur de livre Memorialistica detențiilor postbelice românești. Oradea: Editura Ratio et Revelatio, 2015
 
Coordonateur de la publication Limba română: Ghid metodologic pentru clasele V-VIII aparţinând minorităţilor naţionale (édition CD-ROM, Oradea, 2015)
 
Collaborateur des revues Familia et LaPunkt.ro
 
 Articles parus dans la revue Familia (Oradea), La Revue de Pédagogie (Bucureşti) et L’Herméneutiqe du Phénomène Littéraire (Sibiu):
 
Feţele sistemului represiv
Nivelul documentar în memorialistica detenţiilor postbelice
Document şi mărturisire subiectivă în memorialistica închisorilor
Dinamica unor specii: jurnalul şi memoriile de detenţie – apariţii editoriale după 1990 (studiu de caz)
Lectura şi jocurile de interpretare în ciclul gimnazial
Reflecţii teoretice asupra romanului
 
Programmes de formation
     03-05 Juillet 2014 – ,,Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale„, POSDRU/87/1.3/S/63909, organisateur: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, place d’étude: Cluj-Napoca
     De 3ème Octobre 2013 – ,, Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării” (projet destiné seulement aux inspecteurs et aux professeurs méthodistes), POSDRU/55/1.1/S/35279, organisateurs: Ministerul Educaţiei Naţionale et L’Institut des Sciences de l’Education, place d’étude: Bucarest
     03-08 Août 2013 – ,,Strategii de evaluare eficientă”, approuvé par O.M. no 4736/12.07.2012, organisateur: Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie (IDEE), place d’étude: Straja, Hunedoara
     Février-Juin 2013 – ,,Formarea continuă a profesorilor de limba română în societatea cunoaşterii”, POSDRU/87/1.3/S/635576, organisateur: Ministerul Educaţiei Naţionale et ISJ Botoşani, place d’étude: Oradea
     Juin-Septembre 2010 – ,,Îmbunătăţirea şi întărirea relaţiilor şi competenţelor interculturale la comunităţile pedagogice transfrontaliere”, Fondul European de Dezvoltare Regională pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România no 2007-2013 HURO/0801/020, organisateur: L’Université ,,Szent Istvan” Szarvas et L’Université Partium Oradea, place d’étude: Szarvas et Oradea
     Septembre 2008 – ,,Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)”, organisateur: Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, place d’étude: Oradea
     Janvier-Décembre 2007 – ,,Instrumente şi medii electronice pentru limba şi literatura română – Impactul noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare” (group sélectionné), organisateur: L’Institut des Sciences de l’Education, place d’étude: Oradea
     Octobre 2006 – ,,Strategii de predare, învăţare, evaluare pentru profesorii de limba română” (group sélectionné), organisateur: L’Institut des Sciences de l’Education, place d’étude: Oradea
     Janvier-Décembre 2006 – ,,Noi strategii de predare/ învăţare/ evaluare” (group sélectionné), organisateur: L’Institut des Sciences de l’Education, place d’étude: Oradea
 

lafirulcartii@gmail.com