Maria Hulber

  • critic și istoric literar, eseist, cronicar dramatic la revistele de cultură Familia și LaPunkt
  • doctor în Filologie
  • volum de debut: Memorialistica detențiilor postbelice românești, Editura Ratio et Revelatio, Colecția Academica, Oradea, 2015 – Premiul ,,M. G. Samarineanu” – Ex aequo pentru devoțiunea cercetării destinelor frânte sub comunism, acordat de Revista Familia pe anul 2016
  • colaborări publicistice la revistele culturale Orizont și Observator cultural
  • studii și cercetări publicate în Revista de Pedagogie, Hermeneutica fenomenului literar
  • profesor metodist la Casa Corpului Didactic a Județului Bihor și responsabil al Editurii Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea
  • cercetător acreditat la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
  • colaborator extern la Centrul Național de Evaluare și Examinare
  • colaborări în domeniul didacticii moderne la Institutul de Științe ale Educației București
  • membru al comisiei de elaborare a subiectelor pentru examenul de admitere la S.P.A.P.F ,,Avram Iancu” din Oradea
Maria Hulber (la version française détaillée)
 
2012: Docteur en Philologie de L’Université ,,Lucian Blaga” de Sibiu, avec une thèse sur les mémoirs de prison. Directeur de thèse: Professeur Universitaire Docteur Ana Selejan
 
1995-1996: Études Postuniversitaires à L’Université de l’Ouest de Timişoara, avec la spécialisation en Littérature roumaine et intertextualité – Dissertation sur L’Idée de Bonheur à N. Steinhardt, sous la direction de Professeur Universitaire Docteur Cornel Ungureanu
 
1990-1995: Études Universitaires à L’Université de l’Ouest de Timişoara, avec la spécialisation en Langue et littérature roumaine – Langue et littérature française – Thèse de licence sur Le Roman Moderne Européen dans la Vision de Tudor Vianu, sous la direction de Professeur Universitaire Docteur Corneliu Nistor
 
1995- 2016: Professeur de Langue et littérature roumaine au Collège National ,,Mihai Eminescu” de Oradea
 
2014-2015, 2015-2016: Collaborateur externe du C.N.E.E. Bucarest (Le Centre National d’Evaluation et d’Examination)
 
De Février 2010: Chercheur accrédité au C.N.S.A.S. Bucarest (Le Conseil National pour L’Étude des Arhives de la Sécurité)
 
De 1er Octobre 2015: Professeur superviseur pour les pratiques pédagogiques des étudiants de l’Université d’Oradea – La Faculté des Lettre
 
2014-2015, 2015-2016: Membre de la Commission d’élaboration des sujets pour l’examen d’admission à S.P.A.P.F. ,,Avram Iancu” Oradea
 
2013-2014: Auteur des sujets pour l’examen d’admission à S.P.A.P.F. ,,Avram Iancu” Oradea
 
2006-2009, 2013-2014: Projets éducatifs à I.S.E. Bucarest (L’Institut des Sciences de l’Education)
 
De 1er Septembre 2012 – Secrétaire du Conseil Consultatif  à ISJ Bihor, pour la discipline Langue et littérature roumaine
 
De 1er Septembre 2012 – Professeur méthodiste ISJ Bihor (pour le processus de l’éducation)
 
1er Août 2013 – 31 Juillet 2015 –  Coordonnateur, pour la Roumanie, du projet multilatéral COMENIUS ,,Learn to Read and Read to Learn”, mis en œuvre par les partenariats européens regroupant des écoles du Bulgarie, Grèce, Hongrie, L’Italy, Roumanie and Turquie.
 
De 1er Septembre 2013 – Coordonnateur-responsable du cercle pédagogique regroupant les écoles secondaires, en particulier les gymnases d’Oradea
 
Juin 2012, Juin 2013, Juin 2014 et Juin 2015 – Professeur chargé de cours pour la formation des enseignants didactiques afin d’obtenir la permanence dans l’éducation
 
2013 – Coordonnateur, en collaboration avec la revue culturelle Familia, de la revue de l’Olympiade internationale de langue,  littérature et spiritualité roumaine Atelier olimpic
 
2009 – Coordonnateur, en collaboration avec la revue culturelle Familia, de la revue de l’Olympiade nationale de langue et de la  littérature roumaine Atelier olimpic
 
Auteur des sujets pour des examens et des concours
 
Auteur de livre Memorialistica detențiilor postbelice românești. Oradea: Editura Ratio et Revelatio, 2015
 
Coordonateur de la publication Limba română: Ghid metodologic pentru clasele V-VIII aparţinând minorităţilor naţionale (édition CD-ROM, Oradea, 2015)
 
Collaborateur des revues Familia et LaPunkt.ro
 
 Articles parus dans les revues Familia (Oradea), LaPunkt. ro, Observator cultural, La Revue de Pédagogie (Bucureşti) et L’Herméneutiqe du Phénomène Littéraire (Sibiu):
 
Maria Hulber – LaPunkt.ro
Feţele sistemului represiv
Nivelul documentar în memorialistica detenţiilor postbelice
Document şi mărturisire subiectivă în memorialistica închisorilor
Dinamica unor specii: jurnalul şi memoriile de detenţie – apariţii editoriale după 1990 (studiu de caz)
Lectura şi jocurile de interpretare în ciclul gimnazial
Reflecţii teoretice asupra romanului
 
Contact:
lafirulcartii@gmail.com

 

Reclame